I 2021 års ansökningsomgång fick Myndigheten för yrkeshögskolan in 35% fler ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med start hösten 2021 eller våren 2022. Den 19/3 kom beskedet, Akademi Båstad Yrkeshögskola fick tre utbildningar beviljade:
• Utbildningen Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård som har funnits i flera år och är mycket eftertraktad med många ansökningar till de totalt 32 utbildningsplatserna.
Operativ ledare inriktning Revenue Management har också den under många år varit en populär utbildning hos oss med högt söktryck.
• Lite extra glada är vi för förtroendet att starta en helt ny utbildning inom trädgårdsområdet – Kvalificerad trädgårdsmästare – hållbar utemiljöförvaltning. Utbildningen kommer att ges på distans med ett antal fysiska träffar i Båstad.
Utbildningar beviljade sedan tidigare är:
Koordinator inom besöksnäringen, Kitchen Manager, Ekosystemtjänster i praktiken inom skötsel och anläggning, Kvalificerad trädgårdsanläggare.