Kitchen Manager, 200 YH-poäng

Vill du utveckla dig inom kockyrket och få den kunskap, både teoretiskt och praktiskt, som branschen behöver, då är Kitchen Manager rätt för dig!  Restaurangbranschen är i stark utveckling, antalet gäster som äter ute ökar och de förväntar sig hög kvalité på maten och de vill ha en positiv upplevelse! Enligt Visita behövs ca 50 000 personer i branschen de närmaste åren och då är det kvalificerade kockar som speciellt efterfrågas. Vi har arbetat nära  branschen och skapat en utbildning som uppfyller de krav branschen ställer på en medarbetare som kan ta rollen som Kitchen Manager.
Ansökan för utbildningsstart 25 oktober 2021 är öppen och stänger 15 augusti.
Välkommen med din ansökan här

Kitchen Manager

Senast ändrad: feb 23, 2021

Sverige befinner sig i en fantastisk utveckling inom gastronomi. Många reser till Sverige för att få en upplevelse av det nordiska köket och våra råvaror.  Utvecklingen präglas av höga ambitioner, vilka återspeglats i det ökade antalet svenska Michelinstjärnor. Men det saknas kockar och speciellt kompetenta kockar. Det finns stora möjligheter till utveckling och karriär för dig som har ambitioner att bli en Kitchen Manager och arbeta i denna spännande bransch. Kitchen Manager vänder sig till dig som har arbete eller är mellan jobb och vill vidareutvecklas. Genom de teoretiska  kurserna ges den studerande kunskap som krävs för att arbeta som Kitchen Manager och genom de valbara kurserna ges de färdigheter i hantverksskicklighet som efterfrågas. Akademi Båstad Yrkeshögskola har tagit fram denna utbildning i samarbete med restauranger där hållbar restaurangnäring står i fokus. Vi har tagit fram teoretiska och praktiska kurser som motsvarar den efterfrågan restaurangerna idag har. Utbildningen kommer att vara delvis på distans vilket innebär att du kan arbeta under utbildningen utom 3 dagar i månaden då du är på plats i Båstad. Dina egna studier planerar du själv och kommunikation med skolan sker via lärplattform.

Några exempel på personer och restauranger som medverkar i utbildningen:
Titti Qvarnström, Mat och Möten i Malmö, Gustav Knutsson, Bhoga i Göteborg, Nina Christensson, Smak, Bastard och Slagthuset MMX i Malmö, Jenny “Surtanten” Neikell, Kathrin Baake, Bloom in the park i Malmö, Tobias Millqvist Orangeriet NorrvikensTrägårdar i Båstad, Thomas Drejing känd kockprofil m fl

Läs gärna mer om oss och utbildningen i tidningen Besöksliv!

KURSINNEHÅLL

Valbar: Gastronomisk matlagning, 20 YH-poäng

Kursen ska ge kunskap och färdighet i matlagningsmetoder och tekniker för tillagning av råvaror i det kalla och varma köket samt pâtisserie inom fine dining. Kursen ska ge metodiska övningar för att öka kreativiteten. Den studerande övas i att utveckla nya, innovativa smakkombinationer och måltidsupplevelser inom det gastronomiska köket på fine dining nivå. Kursen ska ge kunskap att bedöma råvaror/livsmedels kvalitet inom fine dining samt förmåga att förmedla dessa kunskaper till medarbetare.

Valbar: Fisk och skaldjur, 15 YH-poäng

Att erhålla fördjupad kunskap och färdighet i hantering av fisk och skaldjur gällande styckning och filéing.  Att få fördjupad kunskap om olika arter och färdigheter i hantering av dessa. Fördjupad kunskap och färdigheter i hygienhantering gällande fisk och skaldjur samt förmåga att förmedla dessa kunskaper till medarbetare.

Valbar: Brödbakning specialisering surdeg, 5 YH-poäng

Bakning av bröd med specialisering surdeg. Sätta surdeg, gör skållningar och fördegar, knådar och gräddar bröd på ett professionellt sätt. Kunskap om olika sorters mjöl, degvätskor och smaksättningar.

Valbar: Grönsaker och örter, 10 YH-poäng

Teoretisk och praktisk kurs. Fördjupad och specialiserad kunskap  om råvaror, tillagningsmetoder och hantering av råvaror. Föreläsningar om råvaror och tekniker för matlagning av grönt. Den studerande gör en del av utbildningen på en restaurang där stor kunskap och färdighet finns gällande den vegetabiliska råvaran och matlagningskunskap som optimera råvarans möjligheter. Den studerande ska också erhålla kunskap och förmåga att förmedla dessa kunskaper till medarbetare.

Valbar: Odling,10 YH-poäng

Att kunna odla grönsaker och örter och sköta odlingarna. Att kunna anpassa den praktiska odlingen till restaurangers efterfrågan. Att kunna se möjligheten och potentialen för råvaran. Att få kunskap om vilda växter ätliga arter och hur man plockar. Att ha kunskap om vad en medveten kock vill använda av råvaran. Kunna möta sin producent med förståelse för odlingens förutsättningar.

Valbar: Pâttiseri, 15 YH-poäng

Teoretisk och praktisk kurs. Kunskap och färdighet  om framställning av såväl klassiska som trendiga desserter, bakverk och matbröd inom pâtisseri. Den studerande gör en del av utbildningen på en restaurang som har en skicklig pastry chef och en väl utvecklad pâttiseridel .

Valbar: Konservering och fermentering, 10 YH-poäng

Teoretisk och praktisk kurs. Den studerande får kunskap och färdighet i konserveringsmetoder som fermentering, syltning, saftning, gravning. Att kunna lagra mat för att förhindrade naturliga nedbrytningsmekanismerna t.ex. genom att påverka PH-värdet, förhindra syretillförsel, minska mängden tillgängligt vatten. Sök via Yh-antagning

Valbar: Drycker på menyn, 10 YH-poäng

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om utvalda vindistrikt innefattande produktion, druvsorter, grundsmaker och bedömning. Kursen ska ge baskunskap om spritdrycker, olika sorters öl, fruktvin, juice, kaffe och te. Kursen ska ge kunskap om hur man utvecklar måltiden till en helhetsupplevelse med mat och dryck i kombination.

Valbar: Styckning av kött, 10 YH-poäng

Teoretisk och praktisk kurs. Den studerande får grundläggande kunskap och färdighet i styckning av lamm, fläsk och nötkött. Genomgång av styckningsschema, grunder i djurets anatomi styckningsdetaljernas egenskaper och kvalité.

Arbetsmiljö och regelverk, 10 YH-poäng

Kunskap och färdighet gällande lagar och villkor som styr branschen. Allmän arbetsrätt såsom olika anställningsformer och kollektivavtal. Relevanta lagar såsom: LAS, arbetstidslag, arbetsmiljölag och rehabilitering, diskrimineringslag, ledighetslag, lagar om offentlig upphandling samt färdighet inom personalvård.

Ledarskap för en hållbar restaurangnäring, 30 YH-poäng

Att ha ett strategiskt ledarskap som utvecklar affärsmässighet, entreprenörskap och kundfokus. Att kunna leda ett hållbart team som utvecklar verksamheten med engagemang och motivation. Att kunna genom kommunikation utveckla gruppen positivt. Att kunna hantera konflikter på ett för gruppen och företaget gynnsamt sätt. Vara medveten om hur etik, värderingar och företagskultur påverkar en organisation och dess ledarskap.

Livsmedelssäkerhet, 20 YH-poäng

Kursen ske ge kunskaper som leder till god livsmedelshygien och hög livsmedelssäkerhet från varumottagning till matgäst. Kursen ska ge kunskap om livsmedelslagstiftning och vikten av att följa dem. Förståelse av mikroorganismers förekomst, livsbetingelser och betydelse för säker hantering i samband med livsmedelshantering. Ha god kännedom om vegetarisk kost samt olika specialkoster och hur man går tillväga för att garantera spårbarhet till gästen.  Kursen skall ge kunskaper om hur man går tillväga för att upprätta ett egenkontrollprogram baserat på HACCP.

Meny och matkultur, 15 YH-poäng

Att skriva menyer och på ett professionellt sätt anpassa menyn till olika restauranger med betoning på gastronomiska restauranger. Att ge teoretisk kunskap, med viss praktisk tillämpning, om smakers uppbyggnad och dess relationer till varandra. Kursen ger vidare en introduktion till matkulturens utveckling i historia och nutid. Att kunna använda engelska och franska facktermer i sitt arbete.  Att skriva menyer utifrån kunskap om smakkombinationer, trender, årstider och olika matkulturer.

Restaurangekonomi, 20 YH-poäng

Att ha kunskaper om och färdigheter i ekonomi med inriktning mot restaurang med avseende på personalplanering, inköp, upphandling, menyekonomi och råvarulogistik. Att ha kompetens att planera och presentera inför en branschjury en teoretisk idé gällande ett restaurangföretag som med hänsyn till personal, ekonomi, marknadsföring och kundnytta är gångbar på den svenska marknaden. Att ha utvecklat kunskap och förmåga som krävs för att förstå restaurangbranschens operativa och ekonomiska vardag ur ett företagsekonomiskt och organisatoriskt perspektiv.

Examensarbete, 10 YH-poäng

Den studerande ska specialisera sig inom yrket Kitchen Manager och genom sin valda fördjupning bli en specialist inom det valda området.

LIA-kurs, 40 YH-poäng

Att kunna omsätta teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter från utbildningen och under handledning utvecklas i sitt arbete som Kitchen Manager. Att få fördjupad förståelse för  branschen samt träna på yrkesområden som naturligt förekommer på en restaurang med gastronomisk inriktning. Målet för utbildningen är att den studerande ska få en god förståelse för det operativa arbetet och den organisatoriska uppbyggnaden på en gastronomisk restaurang. Att i praktisk handling kunna omsätta sin teoretiska förståelse från kurserna till en yrkeskompetens inom det gastronomiska köket

Hållbar restaurang och måltidsverksamhet, 20 YH-poäng

Kunskap om hur våra val av mat och dryck påverkar klimatet och vår hälsa samt hur vi kan göra skillnad genom att göra medvetna val av livsmedel. Även praktiska inslag som ger färdighet i hållbar matlagning. Skapa menyer som är klimatsmarta och hälsosamma. Vidare ger kursen kunskap om specialkoster och hur en växtbaserad kost kan bli näringsmässigt fullvärdig. Den studerande får verktygen för att skapa en positiv måltidsupplevelse för gäster med olika behov.

Grundläggande behörighet

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Restaurang och livsmedelsprogrammet: Matlagning 2 Lägst betyg i E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 

  1. Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100 p
  2. Hygien, 100 p
  3. Livsmedels- och näringskunskap, 100 p
  4. Service och bemötande, 100 p

Ovanstående kurser kan motsvaras av yrkeserfarenhet på minst ett år.

Urval

Tidigare branschrelaterad utbildning och yrkeserfarenhet.

Utbildningsperiod

oktober 2021 – dec 2022, studietakt 75%. Utbildningsort: Båstad
Anna-Karin Smedlund Sandén

Anna-Karin Smedlund Sandén

Utbildningsledare: Affärsutvecklare inom hållbar natur- och kulturturism & Kitchen Manager
0431-772 04
anna-karin.smedlund@akademi.bastad.se

Alex Wugk

Alex Wugk

Kock, sommelier och krögare

Johan Simon

Johan Simon

Kökschef på Riviera Strand i Båstad

Nina Christensson

Nina Christensson

Ägare av restaurangerna Smak, Malmö Konsthall och Bastard

Jens Modéer

Jens Modéer

Måltidschef - Hörby Kommun

Titti Qvarnström

Titti Qvarnström

Kock och entreprenör

Thomas Drejing

Thomas Drejing

Konsult och utbildare

Malin Broman

Malin Broman

Matkreatör

Lena Andersson

Lena Andersson

Platschef och VD på Sigtunahöjden Hotell & Konferens

David Lindegren

David Lindegren

Driver ekologiskt jordbruk

Tobias Millqvist

Tobias Millqvist

Kock, krögare

Gustav Knutsson

Gustav Knutsson

Kock, krögare

Kathrin Baake

Kathrin Baake

Kökschef på Bloom in The Park

Ansökan

Du söker till utbildningen via Yh-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi på Akademi Båstad behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen. Ansök senast 15 augusti för kursstart oktober 2021.

Tryck här för att göra din ansökan!

Pin It on Pinterest

Share This