Ekosystemtjänster i praktiken –inom skötsel och anläggning

Ekosystemtjänster i praktiken –inom skötsel och anläggning

Ekosystemtjänster i praktiken riktar sig till dig som är yrkesverksam inom skötsel och anläggning och vill kompetensutvecklas inom ekosystemtjänster och hur dessa kan implementeras i utemiljön. Under utbildningen får du kunskap om hållbara lösningar och ges möjlighet att utgå ifrån din egen närmiljö för att sedan kunna applicera de erhållna kunskaperna direkt i befintlig verksamhet. Denna 20 veckor långa utbildning ökar din kompetens för att arbeta med anläggning och förvaltning av framtidens utemiljöer!