Ekosystemtjänster i praktiken – inom skötsel och anläggning

Ekosystemtjänster i praktiken – inom skötsel och anläggning, 50 YH-poäng
Utbildningen Ekosystemtjänster i praktiken riktar sig till dig som är yrkesverksam inom skötsel eller anläggning av utemiljö och vill kompetensutvecklas inom ekosystemtjänster och lära dig mer om hur dessa kan implementeras.

Under utbildningen får du kunskap om hållbara lösningar och ges möjlighet att utgå från din egen närmiljö för att sedan kunna applicera de erhållna kunskaperna direkt i befintlig verksamhet. Denna 20 veckor långa utbildning på halvfart ökar din kompetens för att arbeta med anläggning och förvaltning av framtidens utemiljöer! Ladda hem informationskort här.

Preliminär start hösten 2024

Utemiljön ur ett hållbarhetsperspektiv

Under utbildningen bygger du på din nuvarande kompetens för att kunna arbeta självständigt med ekosystemtjänster. Du lär dig att kartlägga, värdera, planera och genomföra lösningar i utemiljön ur ett hållbarhetsperspektiv. Under utbildningen behandlas olika lösningar för en hållbar anläggning och skötsel av utemiljö och trädgård. De förvärvade kunskaperna kan du omsätta direkt i din verksamhet då teori vävs samman med hur man gör rent praktiskt. Utbildningen kan leda till en förändrad yrkesroll och göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildningen omfattar 50 YH-poäng det vill säga 20 veckors studier med 50% studietakt. 5 digitala träffar á 3-6 timmar + 2 dagars studiebesök under vecka 43.

Kursinnehåll – Ekosystemtjänster

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om ekosystemtjänster, vad begreppen stödjande, reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster innebär och hur dessa kan implementeras i den egna verksamheten. Kursen konkretiserar hur anläggning och skötsel av gröna utemiljöer kan bli mer hållbara. Kursen visar på hur gröna stadsmiljöer kan anpassas för klimatförändringar och bidra till att de blir mer robusta och kan hantera skyfall och torka. Kursen ger dig metoder och verktyg för att kartlägga och värdera ekosystemtjänster som kan ligga till grund för beslutsfattande.

Exempel på innehåll som tas upp under kursen: begreppet ekosystemtjänster, biologisk mångfald, Agenda 2030, dagvattenhantering, våtmarksanläggning, hantera torka, rening av luft och vatten med hjälp av substrat och växter, växtbäddar, metoder för att öka den biologiska mångfalden, grönare städer, anläggning av ängsmark, ogräsreglering och invasiva arter och lagstiftning inom området.

Våra studerande berättar!

Anneli Enryd, Klippan, Skåne

Hör när Anneli berättar om utbildningen Ekosystemtjänster i praktiken – inom skötsel och anläggning vid Akademi Båstad Yrkeshögskola.

Maria Skutberg, Särö, Halland

Hör när Maria berättar om utbildningen Ekosystemtjänster i praktiken – inom skötsel och anläggning vid Akademi Båstad Yrkeshögskola.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda behörighetskrav

Skall ha kunskaper som motsvarar kursen “Marken och växternas biologi” samt 1 års arbetslivserfarenhet inom trädgårdsbranschen.

Reell kompetens

Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

Urval

Om det är fler sökande per plats sker ett urval med hjälp av ett särskilt prov, dels ett skriftligt test och en muntlig gruppdiskussion.

Särskilt prov

Om det till utbildningen finns fler behöriga sökande än antalet studieplatser sker ett urval. De behöriga sökande kontaktas i så fall och blir kallade till ett särskilt prov. Provet, som består av två steg, är utformat för att kunna avgöra vilka sökande som har bäst möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Alla behöriga sökande gör första steget. Om det är färre som har gjort det första steget än 3 sökande per studieplats går alla vidare till nästa steg av det särskilda provet. Om det är fler som har gjort det första steget än 3 sökande per studieplats går endast de bäst rankade efter första steget vidare till det andra steget.

  • Steg 1: enskild skriftlig del som är inriktat på teoretiska kunskaper och färdigheter. Provet sker digitalt, kan genomföras hemifrån och man har maximalt 2 h på sig att genomföra det. Följande förmågor testas: läsförståelse och hörförståelse på både svenska och engelska samt matematik och problemlösning. Maxpoäng: 60
  • Steg 2: muntlig del i grupp inriktat på lösningsorienterat arbete. Uppgiften går ut på att ni tillsammans i grupp skall resonera er fram till en lösning på ett case med koppling till trädgård. Fokus är på processen och resonemanget fram till svaret. Ni kommer att få tid att förbereda er genom att ta del av ett faktablad och även på egen hand söka information om ämnet om ni vill. Den här delen tar ca 30 minuter att genomföra.  Följande förmågor testas: problemlösning, samarbete, kommunikation och självständighet. Maxpoäng: 40

Utbildning inom trädgård – Ditt nästa steg in i framtiden?

Med en yrkeshögskoleutbildning inom trädgård från Akademi Båstad blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!

Andra trädgårdsutbildningar som du kan söka just nu

Utbildningsledare Angelika Högwall har ordet

På Akademi Båstad Yrkeshögskola har vi i många år erbjudit utbildningar inom trädgårdsområdet. Att vara den ledande utbildningen inom respektive yrkesområde är den självklara utgångspunkten för våra yrkesutbildningar. Samtliga av våra yrkeshögskoleutbildningar inom trädgård är framtagna i samarbete med branschen och det den efterfrågar. Branschen behöver experter som har god kännedom inom ekosystemtjänster och är kompetenta att se och avgöra vilka insatser och lösningar som behövs i utemiljön. Utbildningen är unik med fokus på hur man skyddar, återställer, skapar och stärker naturbaserade lösningar som ger förutsättningar för en hållbar värld.

Utbildningen är till för dig som vill fördjupa dig inom din befintliga yrkesroll. Distansupplägget gör utbildningen tillgänglig och flexibel. Utbildningen håller hög kvalitet, vilket ger dig goda förutsättningar att konkret förankra och applicera kunskaperna i verkligheten. Vårt mål är att alla som studerar på Akademi Båstad ska trivas under utbildningen och växa som individer.

Välkommen till oss!

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också maila direkt till utbildningsledare angelika.hogwall@bastad.se

Nyheter

Välkommen till ett kreativt yrke!

Välkommen till ett kreativt yrke!

Varför är det så trevligt att jobba som trädgårdsanläggare? Häng med och träffa lärare, utbildningsledare och före detta studerande som berättar om en kreativ bransch.

läs mer
WIN-WIN!

WIN-WIN!

Yrkeshögskolan – en fantastisk möjlighet för besöksnäringen!Tänk dig att kunna ge dina medarbetare spetskompetens på områden som är högaktuella – och samtidigt ha dem kvar i verksamheten.Win-win för företagen i besöksbranschen, deras personal och inte minst deras...

läs mer
Full pott!

Full pott!

Grattis till oss! Tre av tre utbildningar beviljade! Hör Jenny Knutsson berätta mer i filmen.Beviljade vid denna ansökningsomgång:• Operativ ledare –Revenue management• Kvalificerad Trädgårdsmästare –hållbar utemiljöförvaltning• Specialistundersköterska inom hälso-...

läs mer
LIA med fantastiska lärdomar!

LIA med fantastiska lärdomar!

Dags att summera sommarens LIA-praktik! Genom min utbildning till Kvalificerad trädgårdsmästare hos Akademi Båstad Yrkeshögskola jag nu haft drygt 12 veckors praktik. Först 8 veckor i vacker kulturhistorisk miljö på Vallentuna kyrkogård där jag fick lära mig allt om...

läs mer
Rosuppropet!

Rosuppropet!

Sveriges rosor har kartlagts!Ett svenskt roskulturarv finns nu dokumenterat, från norr till söder har äldre kulturrosor kartlagts och det handlar om alltifrån DNA till rosornas kulturhistoria.Programmet för odlad mångfald, Pom, har genom Rosuppropet och engagerade...

läs mer
Grattis till oss!

Grattis till oss!

Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utöver program också korta YH-kurser. Det är kortare utbildningar inriktade på snabb kompetensuppdatering för dig som redan är yrkesverksam. Kurserna är framtagna i samverkan med arbetslivet och direkt riktade mot branscher och...

läs mer