Ekosystemtjänster i praktiken -inom skötsel och anläggning

Ekosystemtjänster i praktiken riktar sig till dig som är yrkesverksam inom skötsel och anläggning och vill kompetensutvecklas inom ekosystemtjänster och hur dessa kan implementeras i utemiljön. Under utbildningen får du kunskap om hållbara lösningar och ges möjlighet att utgå ifrån din egen närmiljö för att sedan kunna applicera de erhållna kunskaperna direkt i befintlig verksamhet. Denna 20 veckor långa utbildning ökar din kompetens för att arbeta med anläggning och förvaltning av framtidens utemiljöer!
Ansökan för utbildningsstart i oktober 2021 är nu öppen.
Ansök här

Ekosystemtjänster i praktiken –inom skötsel och anläggning

Senast ändrad: feb 23, 2021

Under utbildningen bygger du på din nuvarande kompetens för att kunna arbeta självständigt med ekosystemtjänster. Du lär dig att kartlägga, värdera, planera och genomföra lösningar i utemiljön ur ett hållbarhetsperspektiv. De förvärvade kunskaperna kan du omsätta direkt i din verksamhet då teori vävs samman med hur man gör rent praktiskt.

Olika lösningar för en hållbar skötsel och anläggning behandlas. Exempel på innehåll som tas upp under utbildningen är: dagvattenhantering, våtmarksanläggning, hantera torka, rening av luft och vatten med hjälp av substrat och växter, regnbäddar, metoder för att öka den biologiska mångfalden, anläggning av ängsmark, grönare städer, bekämpning av invasiva arter, ogräsreglering, materialval, energisnåla och effektiva redskap i utemiljön ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utbildningen omfattar 50 YH-poäng och bedrivs på distans i 50% studietakt, dvs. 20 veckors studier, med 5 fysiska träffar á 3 dagar, varvat med distansstudier på hemorten. De obligatoriska träffarna kommer att ske vid Akademi Båstad Yrkeshögskola. Utbildningen kan leda till en förändrad yrkesroll och göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

För mer information kontakta gärna utbildningsledare Angelika Högwall, tel 0431-773 79

KURSINNEHÅLL
Kursen ger ingående kunskap om ekosystemtjänster och hur dessa kan implementeras i den egna verksamheten . Under utbildningen behandlas olika hållbara lösningar för en hållbar anläggning och skötsel av utemiljöer. Lagstiftning gås igenom och hur ekosystemtjänster kan integreras. Metoder och verktyg presenteras för att kartlägga och värdera ekosystemtjänster, som kan ligga till grund för beslutsfattande. Exempel på innehåll som tas upp: Dagvattenhantering, våtmarksanläggning, hantera torka, rening av luft och vatten med hjälp av substrat och växter, regnbäddar, metoder för att öka den biologiska mångfalden, anläggning av ängsmark, grönare städer, bekämpning av invasiva arter, ogräsreglering, materialval, energisnåla och effektiva redskap och maskiner.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Lägst betyg E i följande ämnen (eller motsvarande): Marken och växternas biologi – Växtkunskap 1 – Fordon och redskap.Det krävs även yrkeserfarenhet minst 1 år på heltid eller minst 2 år på halvtid inom arbete med skötsel och anläggning.

Reell kompetens

Reell kompetens: Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

Urval

Särskilt prov – skriftligt test samt intervju.
Anna Baeck

Anna Baeck

HFAB Halmstad

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola

Fredrik Thomée

Fredrik Thomée

Utbildningsledare: Kvalificerad trädgårdsanläggare
Lärare: Grundutbildning trädgård
0431-776 50
fredrik.thomee@akademi.bastad.se

Madelaine Hertzwall

Madelaine Hertzwall

Studeranderepresentant, Akademi Båstad yrkeshögskola

Magnus Fischer

Magnus Fischer

Trädgårdsmiljö i Billdal AB och styrelseledamot i Trädgårdsanläggarna Sverige

Oliver Stumpe

Oliver Stumpe

Trädgårdsanläggare, Båstad

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Kyrkogårdschef, Båstad - Östra Karups församling, Båstad

Pontus Runeke

Pontus Runeke

Landskapsarkitekt vid Runeke Konsult AB

Ulf Hansson

Regionalt fackligt ombud för Kommunal

Ulf Renwert

Ulf Renwert

Internkonsult grönytor, Peab anläggning, Malmö

Under utbildningens dagar träffar de studerande olika föreläsare. Det skapar en bred kunskap och ett utvecklat nätverk.

Ansökan

Du söker till utbildningen via Yh-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi på Akademi Båstad behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen. Klicka här för att göra din ansökan!

Pin It on Pinterest

Share This