Invasiva växter i utemiljö

Invasiva växter i utemiljö, 25 YH-poäng
Kursen riktar sig till yrkesverksamma, t. ex. arbetsledare och personal inom skötsel och anläggning inom offentlig och privat sektor som vill kompetensutvecklas inom ämnet och ger verktyg för att bidra till att nå målet som FN och Riksdagen satt upp gällande ekosystem och biologisk mångfald. Ett av delmålen är att förhindra invasiva främmande arter och minska deras påverkan samt kontrollera eller utrota prioriterade arter. Kursen ger fördjupad kunskap om invasiva växter och olika hållbara metoder för att begränsa dem i våra utemiljöer.

Start 13 mars 2023, FULLT
Start 2 oktober 2023, ansökan öppnar 1 augusti 2023
10 veckor distans • studiefart 50%

Invasiva växter i utemiljö

Invasiva främmande arter/växter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige och antalet arter ökar för varje år. Växterna, som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö, sprider sig snabbt i den nya omgivningen och orsakar skada i ekosystem.
Kursen riktar sig till yrkesverksamma, ex. arbetsledare och personal inom skötsel och anläggning inom offentlig och privat sektor som vill kompetensutvecklas inom ämnet, och ger verktyg för att bidra till att nå det mål som FN och Riksdagen satt upp om ekosystem och biologisk mångfald. Ett av delmålen är att förhindra invasiva främmande arter och minska deras påverkan samt kontrollera eller utrota prioriterade arter. Kursen ger fördjupad kunskap om invasiva växter och olika hållbara metoder för att begränsa dem i våra utemiljöer. De erhållna kunskaperna kommer att kunna appliceras direkt i befintlig verksamhet

Kursinnehåll – Invasiva växter i utemiljö

Målet är att den studerande efter genomförd kurs skall ha godkännedom om invasiva växter, kunna göra riskbedömningar kopplat till biologiskmångfald och välja strategi och metod för att förebygga, begränsa och bekämpa dessa med hänsyn tagen till gällande lagstiftning. 

Under kursen behandlas exempelvis:
• Artkunskap om invasiva växter
• Hotet mot den biologiska mångfalden
• Riskbedömning
  Metoder för att förebygga, begränsa och bekämpa
• Hantera avfall av invasiva växter
• Lagstiftning och regelverk 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda behörighetskrav

Du ska ha minst betyget E/G/3 i följande kurser eller motsvarande:
• Marken och växternas biologi
• Växtkunskap 1
Du ska ha minst 6 månaders halvtids yrkeserfarenhet från trädgårdsbranschen

Reell kompetens

Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

Urval

Om det är fler sökande per plats sker ett urval med hjälp av ett särskilt prov, dels ett skriftligt test och en muntlig gruppdiskussion.

Särskilt prov
Om det till utbildningen finns fler behöriga sökande än antalet studieplatser sker ett urval. De behöriga sökande kontaktas i så fall och blir kallade till ett särskilt prov. Provet, som består av två steg, är utformat för att kunna avgöra vilka sökande som har bäst möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Alla behöriga sökande gör första steget. Om det är färre som har gjort det första steget än 3 sökande per studieplats går alla vidare till nästa steg av det särskilda provet. Om det är fler som har gjort det första steget än 3 sökande per studieplats går endast de bäst rankade efter första steget vidare till det andra steget.

  • Steg 1: enskild skriftlig del som är inriktat på teoretiska kunskaper och färdigheter. Provet sker digitalt, kan genomföras hemifrån och man har maximalt 2 h på sig att genomföra det. Följande förmågor testas: läsförståelse och hörförståelse på både svenska och engelska samt matematik och problemlösning. Maxpoäng: 60
  • Steg 2: muntlig del i grupp inriktat på lösningsorienterat arbete. Uppgiften går ut på att ni tillsammans i grupp skall resonera er fram till en lösning på ett case med koppling till trädgård. Fokus är på processen och resonemanget fram till svaret. Ni kommer att få tid att förbereda er genom att ta del av ett faktablad och även på egen hand söka information om ämnet om ni vill. Den här delen tar ca 30 minuter att genomföra.  Följande förmågor testas: problemlösning, samarbete, kommunikation och självständighet. Maxpoäng: 40

Utbildning inom trädgård – Ditt nästa steg in i framtiden?

Med en yrkeshögskoleutbildning inom trädgård från Akademi Båstad blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!

Andra trädgårdsutbildningar som du kan söka just nu

Utbildningsledare Angelika Högwall har ordet

På Akademi Båstad Yrkeshögskola har vi i många år erbjudit utbildningar inom trädgårdsområdet. Att vara den ledande utbildningen inom respektive yrkesområde är den självklara utgångspunkten för våra yrkesutbildningar. Samtliga av våra yrkeshögskoleutbildningar inom trädgård är framtagna i samarbete med branschen och det den efterfrågar. Utbildningen Invasiva växter i utemiljö riktar sig till yrkesverksamma, till exempel arbetsledare och personal inom anläggning, skötsel och utemiljödesign både inom offentlig och privat sektor som vill kompetensutvecklas. Målet är att den studerande efter genomförd kurs skall ha god kännedom om invasiva växter. Kunna göra riskbedömningar kopplat till biologisk mångfald och välja strategi och metod för att förebygga, begränsa och bekämpa dessa med hänsyn tagen till gällande lagstiftning. De erhållna kunskaperna kommer att kunna appliceras direkt i befintlig verksamhet.

Välkommen till oss!

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också maila direkt till utbildningsledare angelika.hogwall@akademi.bastad.se

Nyheter

Gröna rum!

Gröna rum!

Vi har många spännande föreläsare på våra utbildningar. Till exempel fick våra studerande, som läser till Kvalificerad trädgårdsmästare, häromveckan besök av härliga Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist och författare. Gunnel är även känd som programledare för...

läs mer
Korta kurser och alla hjärtans dag!

Korta kurser och alla hjärtans dag!

VECKANS SPANING - KOMPETENSHÖJNING och ALLA HJÄRTANS DAG - HUR HÄNGER DET IHOP?YH, program, korta kurser, Yrkesvux, Vuxenutbildning... Kärt barn har många namn men det som är gemensamt för dessa är livslångt lärande. Något som vi har en stor passion för. Det finns...

läs mer
Grön design!

Grön design!

  Göteborg 10 maj. Mona Holmberg och Ulf Strindberg delade generöst med sig av sina erfarenheter av grön design för funktionell skötsel i olika bostadsområden i Göteborg. Trots ihållande regn var uthålligheten och intresset stort bland våra "Kvalificerade...

läs mer
Ny dag, nya möjligheter!

Ny dag, nya möjligheter!

  Först ett stort tack till alla er som tittade in till oss på vår Digitala Inspirationsdag den 31 mars. Superkul! Vi blev själva så inspirerade att vi kommer att ge er ytterligare ett tillfälle att chatta med våra utbildningsledare som svarar på alla era frågor om...

läs mer
Examensdags!

Examensdags!

Hurra, vad ni är bra !! Efter 14 månaders studier och 300 YH poäng rikare var det så examensdags för våra KVALIFICERADE TRÄDGÅRDSANLÄGGARE.  Ett stort grattis och lycka till i framtiden önskar vi!

läs mer
Digital inspirationsdag!

Digital inspirationsdag!

Den 31 mars kl 16-18 finns vi på plats digitalt för att inspirera och informera samt svara på alla dina frågor ! Kika på filmer som presenterar våra utbildningar, hör vad våra studenter berättar och chatta via Zoom med utbildningsledare/lärare!...

läs mer