Kom inom och hälsa på! Varmt välkommen att få en inblick i utbildningen Koordinator inom besöksnäringen, träffa representanter från ledningsgruppen, personal samt studerande från utbildningen.
Den 13/4 kl. 16.00 och 16/4 kl. 09.00 kommer Jessica Johansson (utbildningsledare) och Sara Eriksson (handledare) välkomna till digitala informationsmöten och finnas tillgängliga för att svara på ev. frågor. Du får även träffa några ledamöter i utbildningens ledningsgrupp som ger sin syn på  besöksnäringen generellt. Du kommer även få en kortare presentation om utbildningens upplägg, kurser och innehåll. Även några nuvarande och ev. före detta studerande kommer medverka och berätta om hur det är att plugga hos oss, om LIA (praktik) och mycket annat.
Vi kommer även att informera kring hur du ansöker och när besked om ev. studieplats erhålls.
HUR GÖR DU FÖR ATT DELTA?
Du anmäler dig genom att maila till Sara, sara.eriksson@akademi.bastad.seglöm inte ange vilket datum du önskar delta vid, 13/4 eller 16/4.
Några dagar innan kommer du få mer information om hur du kopplar upp dig och även erhålla länk till aktuellt datum. De digitala informationsmötena kommer att ske via Zoom och du kan medverka via mobil, platta eller dator. Mötena pågår i ca 1 timma.
Hoppas vi ses!