Specialistundersköterska inom hälso- och sjukvård

Specialistundersköterska inom hälso- och sjukvård, 200 YH-poäng
Behovet av specialistutbildade undersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Som undersköterska med fördjupade kunskaper och färdigheter kan du bidra till bättre kvalitet i sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterska och sjuksköterska. Ladda hem mer fakta om utbildningen här!

Nästa utbildningsstart september 2024.
Öppen för sen anmälan! 

En spännande framtid

Efter din yrkeshögskoleexamen kommer din roll att skilja sig från undersköterskans då du fått kompetens att handleda och förmedla kunskap till annan personal, studerande, anhöriga och vårdtagare. Dina nya kunskaper och färdigheter kombinerat med din erfarenhet av och insikt i undersköterskans arbete innebär större möjlighet att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade undersköterskor. Utbildningen är en heltidsutbildning som bedrivs delvis på distans med en teorivecka i månaden på plats i Båstad varvat med handledda självstudier på hemorten. Utbildningsveckorna har utformats i samarbete med vårdbranschen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade och specialiserade undersköterskor. Under vårterminen ingår fyra veckors LIA (lärande i arbete).

Kompetenshöjning och kvalitetssäkring

Utbildningen ger dig en kompetenshöjning med beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid somatiska och psykiska sjukdomstillstånd. Din breddade och fördjupade kunskap medför beredskap att möta barn och vuxna, att möta människor med psykisk ohälsa samt att möta människor i livets slut.

Efter utbildningen kan du arbeta som handledare. Du får förmåga att identifiera problemområden och initiera förbättringsarbete samt förstå betydelsen av hur kunskap och vetenskap bidrar till en säker och lika vård för alla.

Våra studerande berättar!

Studerande 

Studerande berättar om utbildningen till Specialistundersköterska

En dag på skolan

Våra studerande i full action en dag på skolan!
HLR – en livsviktig kunskap räddar liv.

Kursplan

Fördjupning inom hälso- och sjukvård 1, 30 p

Kursen ska ge den studerande nya och fördjupade kunskaper med tonvikt på omvårdnadsprocessen, anatomi, fysiologi och läkemedelshantering. Kursen ska vidareutveckla den studerandes kunskaper kring tecken och symtom på ohälsa. Syftet med kursen är att den studerande efter godkänd kurs ska ha de kunskaper som krävs inom de vårdområden där specialistundersköterskan arbetar.

Fördjupning inom hälso- och sjukvård 2, 30 YH-poäng

Kursen bygger på kursen hälso- och sjukvård 1 och innefattar traumatiska situationer och akuta sjukdomstillstånd. Syftet med kursen är att den studerande efter godkänd kurs har utökad självständighet och handlingsförmåga, bättre kunskap i klinisk bedömning samt fördjupad problemlösningsförmåga. Stor del av kursen är uppbyggd kring case, patientfall

Kommunikation och handledning, 15 YH-poäng

Kursen ska ge den studerande ökad förståelse för samtalets betydelse genom nya kunskaper i samarbetarskap, ledarskap och kommunikation. Kursen ska ge kunskaper om metoder och verktyg som kan användas i svåra situationer. Kursen ska träna den studerande att självständigt genomföra presentationer och handledning. Kursen ger den studerande handledarutbildning enligt vård- och omsorgscollege, omfattande fem moduler motsvarande 100 gymnasiepoäng.

Kognitiv och palliativ vård 30 YH-poäng

Kursen ska ge den studerande kunskaper i palliativ vårdfilosofi och palliativt förhållningssätt, inkluderande de fyra hörnstenarna, smärtskattning och de nationella riktlinjerna för palliativ vård. Kursen ska ge en förståelse för undersköterskans roll, hens ansvar och hens utmaningar i den palliativa vården. Syftet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs ska ha nått tillräckliga kunskaper för att arbeta med palliativa patienter eller för att fördjupa sina studier.

Psykisk hälsa och ohälsa, 30 YH-poäng

Kursen ska ge de studerande kunskaper om psykiska och psykiatriska sjukdomar samt omvårdnad och behandling vid dessa.  Kursen ska ge kunskaper i omhändertagande vid akuta situationer samt om självmord och förebyggande insatser. Syftet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs ska ha nått tillräckliga kunskaper för att arbeta inom psykiatrin med eller för att fördjupa sina studier.

Hälsofrämjande och rehabiliterande arbete, 30 YH-poäng

Kursen ska ge den studerande kunskaper om miljöns, kostens och den fysiska träningens betydelse såväl förebyggande som efter sjukdom eller skada. Kursens syfte är att den studerande ska få kunskaper om hälsofrämjande arbete med patienter, kollegor och även med sig själv. Den studerande får fördjupande kunskaper i att analysera och reflektera över sambandet mellan livsstil och välbefinnande.

LIA, 20 YH-poäng

Kursen ska ge den studerande att möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktisk patientnära verksamhet. Under kursen ska den studerande träna på att aktivt och självständigt medverka i det tvärprofessionella samarbetet. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla sin yrkesidentitet.

Examensarbete ,15 YH-poäng

Kursen ger den studerade kompetens att självständigt skriva ett examensarbete, beskriva och försvara innehållet samt opponera på en kurskamrats arbete. Kursens syfte är att den studerande ska utforma ett förbättringsförslag som kan användas i vården.

Behörighet – kompetenskrav

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper, Anatomi och fysiologi 1 50 p, Omvårdnad 1 100 p, Psykologi 1 50 p samt Social omsorg 1 100 p.
Dokumenterad yrkeserfarenhet som undersköterska, 2 år heltid / 4 år halvtid.

Urval

Särskilt prov och yrkeserfarenhet.

Utbildningsperiod

September 2024– juni 2025, heltid. Distans med en teorivecka i månaden på plats i Båstad.

Specialistundersköterska inom hälso- och sjukvård – Ditt nästa steg in i framtiden?

Med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen från Akademi Båstad inom sjukvård blir du eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att ge dig ut i arbetslivet med en gång!

Kit Emilsson

Utbildningsledare Kit Emilsson har ordet

På Yrkeshögskolan i Båstad har vi i många år erbjudit utbildningar för undersköterskor som vill höja sin kompetens. Min roll som utbildningsledare är att se till att våra vårdutbildningar ger den specialistkunskap du efterfrågar, samtidigt som jag är ett stöd för dig under din utbildning.

Akademi Båstads mål är att du ska få en utbildning som gör dig redo att avancera inom ditt yrke. Våra YH-utbildningar inom vård är framtagna i samarbete med arbetslivet och utifrån den efterfrågan som finns inom vårdsektorn. Mitt mål som utbildningsledare är att du ska våga lämna din komfort-zon, se nya möjligheter och som specialiserad undersköterska kunna bidra till en god, säker och jämlik vård. Att vara den ledande utbildningen inom respektive yrkesområde är den självklara utgångspunkten för våra yrkesutbildningar. Jag är stolt över att kunna vara en del av teamet här på Akademi Båstad!

Bild: Vårdlärare Anna Sturesson till vänster och utbildningsledare Kit Emilsson till höger.

Har du frågor om våra utbildningar?

Behöver du vägledning inför ditt yrkesval, få mer information om utbildningarna eller vill du helt enkelt veta mer om oss, fyll i formuläret här intill.

Du kan också nå Kit Emilsson på 0431-776 49 eller maila direkt till kit.emilsson@bastad.se

Nyheter

Välkommen till ett kreativt yrke!

Välkommen till ett kreativt yrke!

Varför är det så trevligt att jobba som trädgårdsanläggare? Häng med och träffa lärare, utbildningsledare och före detta studerande som berättar om en kreativ bransch.

läs mer
WIN-WIN!

WIN-WIN!

Yrkeshögskolan – en fantastisk möjlighet för besöksnäringen!Tänk dig att kunna ge dina medarbetare spetskompetens på områden som är högaktuella – och samtidigt ha dem kvar i verksamheten.Win-win för företagen i besöksbranschen, deras personal och inte minst deras...

läs mer
Full pott!

Full pott!

Grattis till oss! Tre av tre utbildningar beviljade! Hör Jenny Knutsson berätta mer i filmen.Beviljade vid denna ansökningsomgång:• Operativ ledare –Revenue management• Kvalificerad Trädgårdsmästare –hållbar utemiljöförvaltning• Specialistundersköterska inom hälso-...

läs mer
Grattis till oss!

Grattis till oss!

Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utöver program också korta YH-kurser. Det är kortare utbildningar inriktade på snabb kompetensuppdatering för dig som redan är yrkesverksam. Kurserna är framtagna i samverkan med arbetslivet och direkt riktade mot branscher och...

läs mer
Hur funkar det?

Hur funkar det?

Har du funderat på att plugga på Yrkeshögskola? "Hur funkar det? Hur söker man? Har jag behörighet? Kan jag studera på distans? Hur mycket praktik är det?" Här i artikeln från Yrkeshögskolan.se finner du svar på de frågor du kanske har! Hoppas vi ses till hösten på...

läs mer
Taktil massage

Taktil massage

Arnhild Nilsson specialistsjuksköterska och kursansvarig Palliativ omvårdnad tog med sig specialistundersköterskan Ulla-Bella Persson båda från ASIH i Ängelholm. (Avancerad sjukvård i hemmet) sista dagen på kursen. Studenterna fick introduktion om taktil massage och...

läs mer